Ford mullisti autoteollisuuden

Henry Ford (1863 – 1947) tunnetaan Ford Motor Companyn perustajana ja piinkovana liikemiehenä. Hänen innovaationsa oli tuoda kokoonpanolinjat autojen massatuotantoa helpottamaan. Tämä johti teollisuustuotannon vallankumouksen ja sillä oli merkittäviä vaikutuksia myös moderniin kulttuuriin. Sosiaalihistoriassa tunnetaankin käsite fordismi, jolla viitataan pyrkimykseen taata, että kansallinen massatuotanto, kysyntä ja poliittinen yhtenäisyys vastaavat toisiaan. Tätä hyödynnettiin toisen maailmansodan jälkeen useiden teollisuusmaiden kansantalouksiin. Fordin massatuotettu T-mallin auto oli amerikkalaisen keskiluokan tunnusmerkki ja nykyäänkin varsinainen klassikkoauto. Ennen Fordin aikaa autot olivat kalliita hankintoja, sillä ne tehtiin räätälöityinä asiakkaille. Hänen keksintönsä myötä auto oli yhtäkkiä suurien massojen saatavilla ja tavallisilla ihmisillä oli siihen varaa. Tämä perustui siihen, että ensimmäistä kertaa yhtä automallia valmistettiin suuria määriä kerralla.

T-Fordit tulivat myyntiin vuonna 1908. Autot oli valmistettu siten, että ne olivat mahdollisimman yksinkertaisia käyttää ja huoltaa. Ne olivat kuitenkin tukevampia ja tehokkaampia kuin tuon ajan useimmat muut autot. Ensimmäiset T-mallin Fordit valmistettiin edelleen yksittäin ja vaikka ne olivat hinnaltaan muita autoja edullisempia, eivät ne vielä olleet sellaisessa hintaluokassa, että tavalliset ihmiset olisivat pystyneet ostamaan niitä. Ford siis jatkoi kehittelyä, sillä alusta asti hänen päämääränään oli auton tarjoaminen massoille. Ford etsi väsymättä tehokkaampaa tapaa tuottaa autoja, jotta valmiin tuotteen hintaa voitaisiin laskea. Eri teollisuuden aloja tutkimalla hän päätyi siihen, että prosessista täytyi saada vähennettyä turhaa työtä, työ piti jakaa entistä paremmin, työn tuli tapahtua jatkuvalla virtauksella ja autoissa tuli käyttää vaihdettavia osia. Nykyään yksinkertaiselta tuntuva ajatus oli tuolloin uusi ja mullistava. Ensimmäistä kertaa autoja alettiin valmistaa siten, että yksittäiset auton osat valmistettiin joka kerta samalla tavalla. Tämän ansiosta jokainen venttiili sopi jokaiseen moottoriin ja moottori puolestaan mihin tahansa runkoon.

Osien standardisoinnin myötä työt Fordin tehtaalla jaettiin uudelleen. Työkoneita täytyi parantaa ja samalla koulutettiin työntekijöitä erikoistumaan aina yhden koneen käyttämiseen. Koko prosessin hallitsemisen sijasta työntekijät siis tekivät vain yhtä tai kahta työvaihetta ja tämän jälkeen rakenteilla olevan auto siirtyi seuraavaan työvaiheeseen, uusien työntekijöiden käsiteltäväksi. Yksi Fordin innovaatioista oli nimenomaan se, että auto liikkui työvaiheesta toiseen ja työntekijät pysyivät paikallaan, näin säästyi merkittävästi aikaa. Liukuhihna teki tämän mahdolliseksi. Hihnan ja työvaiheiden nopeutta testattiin useampia vuosia ja vuonna 1913 otettiin virallisesti käyttöön ensimmäinen liikkuva tuotantolinja. Nyt Ford pystyi valmistamaan autoja ennennäkemättömällä nopeudella ja samalla myös autojen hinnat putosivat. Vuonna 1918 arviolta puolet kaikista Yhdysvalloissa liikkuvista autoista oli Fordeja. Ne olivat kaikki väriltään mustia, sillä tehokkaaseen tuotantoon kuului se, että värinkin piti kuivua mahdollisimman nopeasti ja kaikista väreistä musta kuivui kaikista nopeimmin.

Henry Ford siirsi vähitellen yhtiönsä johdon pojalleen Edsel Fordille ja pysytteli itse sivussa yhtiön toiminnasta 20 vuoden ajan. Hänellä oli kuitenkin viimeinen sana kaikissa suurissa päätöksissä, eikä yhtiön johtokunta asettunut koskaan vastustamaan häntä. Edsel Ford menehtyi syöpään toukokuussa 1943 ja vanha ja sairas Henry Ford päätti astua takaisin yhtiön johtoon. Hän oli kuitenkin sekä fyysisesti että psyykkisesti erittäin heikossa kunnossa ja Ford Motor Company aloitti pahimman alamäkensä. Yhdysvaltojen presidentti Roosevelt teki valmisteluista yhtiön haltuun ottamiseksi sen menetettyä kuukaudessa yli 10 miljoonaa dollaria. Syyskuussa 1945 Henry Ford siirsi johtajuuden pojanpojalleen, Henry Ford II:lle ja jäi vihdoin eläkkeelle. Hän kuoli 83-vuotiaana vuonna 1947 aivoverenvuotoon kotonaan. Hänen hautajaisiinsa osallistui yli 5 000 ihmistä.