Matkusta nopeilla junilla ympäri maailmaa

Kun junien suosio kasvaa vuosi vuodelta, myös niiden ominaisuudet ja erityisesti nopeus on jotain, mihin halutaan entistä enemmän muutosta. Junan katsotaan olevan tämän hetken vähäpäästöisin ja vihrein keino liikkua paikasta toiseen. Joten voimme vain olettaa, että tätä trendiä seuraamalla, ihmiset tulevat liikkumaan yhä enenevissä määrin junilla seuraavien vuosikymmenien aikana.

Nopeita junia löytyy ympäri maailmaa. Ei ole lainkaan mahdotonta ajatella, että jopa maapallon kiertäminen onnistuisi tulevaisuudessa nopeiden junien avulla. Sen jälkeen ainoastaan valtamerten ylitykset jäävät muilla kulkuneuvoilla tehtäviksi. Matkan tekoon ei myöskään kulu aikaa, vaan nopeat junat pitävät huolen siitä, että kaupungista toiseen liikkuminen käy todella nopeasti.

Mitä ovat nopeat junat?

Nopeista junista käytetään yleisnimitystä suurnopeusjunat. Niitä voidaan kutsua myös luoti- tai nuolijuniksi. Tämän nimityksen voi saada vain juna, joka kulkee huomattavasti perinteistä junaa nopeammin. Euroopan unioni on määritellyt, että suurnopeusjunan tulee saavuttaa vanhalla parannetulla radalla vähintään 200 kilometrin tuntinopeus ja sille erityisesti suunnitellulla radalla vähintään 250 kilometrin tuntinopeus.

Suurnopeusrata syntyy, kun vanhaa rautatietä parannetaan niin, että suurnopeusjunan on mahdollista kulkea siinä. Kaikki uudet rautatiet nykypäivänä rakennetaan jo alusta asti suurnopeusradoiksi, sillä tämänkaltaiset junat tulevat vain lisääntymään tulevaisuudessa. Koko maailmasta suurnopeusrataa löytyy yhteensä noin 30 000 kilometriä ja ne ovat kaikkein käytetyimpiä Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Japanissa.

Suurnopeusjunia on kehitetty jo pitkän aikaa. Niiden tekniikka perustuu aivan tavallisen junan perustoimintoihin, mutta niitä muotoillaan ja niiden tekniikkaa parannetaan koko ajan, jotta ne pystyisivät kulkemaan nopeammin. Junaradalla on todella suuri merkitys siihen, kuinka nopeaan juna pystyy kulkemaan. Sitä varten suurin työ, mikä on meneillään koko ajan, on ratayhteyksien ja -kunnon parantaminen.

Kun junaradalta pystytään poistamaan tasoristeyksiä, pysähdyksiä harvennetaan, kaarteita lievennetään ja junan on mahdollista kulkea radalla yksin, ilman hidastelua väistäessä tai odottaessa muita junia, mahdollistetaan junan kulkeminen suurilla nopeuksilla. Tällä hetkellä parhaimmat pitkäkestoiset nopeudet, jota suurnopeusjunat pystyvät saavuttamaan ovat 300 kilometriä tunnissa ja ne voivat kulkea hyvällä radalla pitkänkin matkan 250-300 välillä.

TGV on tunnetuimpia suurnopeusjunia. Se kehitettiin Ranskassa jo 1980-luvulla ja sen tuotanto on ollut vilkasta aina siitä lähtien. TGV-junat ovat laajalta käytössä Euroopassa, mutta niitä on myyty myös muun muassa Yhdysvaltoihin ja Koreaan. Tällaisella junalla pystyy kulkemaan myös Ranskan ja Britannian väliä. TGV pystyy saavuttamaan oikeissa olosuhteissa jopa 320 kilometrin tuntinopeuden.

TGV:n

TGV:n nopeus saavutetaan sen erittäin kehittyneellä tekniikalla. Voimakas sähkömoottori, akselipainon alhaisuus, kevyt lentokonetta muistuttava rakenne ja aerodynamiikka auttavat kaikki korkeiden nopeuksien saavuttamisessa. Automatisoitu kulunvalvonta tarjoaa ominaisuuden, jossa automatiikka lukee opasteita, joita suuressa nopeudessa on kuljettajan mahdotonta seurata.

ICE-juna on hieman toisenlainen suurnopeusjuna, joka on myös laajalti käytössä Euroopassa. Sitä valmistetaan Saksassa ja sitä on myyty myös jonkin verran Venäjälle ja Aasiaan. Sen valmistuksessa keskitytään hyödyntämään nykyisiä junaratoja, niin että niillä voitaisiin ajaa myös suurnopeusjunilla. ICE on kuitenkin kokenut myös paljon vastoinkäymisiä tuotannossaan ja sen junia ei pidetä yhtä luotettavina kuin esimerkiksi TGV-junia.

Japanissa suurnopeusjunat on tuotu aivan uudelle tasolle. Siellä on onnistuttu parantamaan junaverkostoa niin hyvin, että kaikki Japanin kolme suurinta saarta on liitetty toisiinsa erittäin kattavalla junaverkostolla. Shinkansen-järjestelmäksi kutsuttua verkostoa kehutaan maailmanlaajuisesti erityisesti sen turvallisuuden, luotettavuuden ja suuren kapasiteetin takia. Junien korkeista nopeuksista huolimatta, ne ovat toimineet lähes moitteettomasti ja ne eivät ole koskaan johtaneet yhteenkään onnettomuuteen, missä olisi koettu kuolonuhreja.